Vi säkrar transporter av farligt gods på våra vägar.

Det är självklart för oss att arbeta på ett miljömässigt bra sätt, internt och genom våra uppdrag. Med utpekade ansvarsområden säkrar vi att arbetsmiljön är god. Dessutom är vi passionerade i uppgiften att underhålla och reparera fordon som transporterar farligt gods. Vi arbetar i enlighet med ISO 14001.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med underhåll och reparationer av era fordon.