Svensk tankexpert med svetsning som specialitet.

Tankteknik erbjuder erfaren specialistkompetens inom svetsning av alla metalltyper samt hydraulik och elektronik för reparationer av tankfordon. Som det enda mekaniska bolag i Norrland servar och renoverar vi tankar och containrar för farligt gods. Vi konstruerar, tillverkar och monterar även egna lösningar i stål, rostfritt och aluminium.

För ökad säkerhet och miljötänk

Med hög servicegrad och kunskapsbaserad kreativitet löser vi ditt problem vid våra verkstäder i Sundsvall och Ånge. Serviceanda och noggrannhet är viktigt för oss, oavsett uppdragets storlek. Vi satsar också mycket på nyutveckling av produkter för ökad säkerhet och avancerat miljötänk.

Lång erfarenhet ger hög kompetens

Tankteknik startades 1994, initialt som en avknoppning från Ljunghems Processteknik AB. I dag är vi ett företag som gör saker som få andra kan. Genom åren har vi byggt upp en hög kompetens kring allt som rör svetsning, reparation och underhåll inom vårt verksamhetsfält.

Kontakta oss för kreativa lösningar som ger resultat för din affär.