Reparationer av containrar för alla typer av farligt gods

Vi provtrycker och reparerar alla typer av tryckcontainrar och är det enda mekaniska bolag i Norrland som servar och renoverar containrar för farligt gods. Vi har förtroendet att hantera hela AkzoNobels containerflotta och arbetar med djup kunskap om kvalitet kombinerat med stor förståelse för minimerade ställtider. Vi är auktoriserade att arbeta med alla typer av tryckcontainrar enligt CIMC.